Ukončení komínu nad střechou

Neustálé diskuze kolem správné výšky komínu nad střechou , jejím hřebenem či plochou střechou. Máte už negativní zkušenosti s vlhnutím komína , rychlým opotřebováním krycí desky, či dokonce vyhořením domu? Nezanedbatelnou podmínkou je také převýšení ústí komína nad šikmou a plochou střechou.

Po vyřešení prostupu komína střechou zůstává už jen poslední krok – ukončení komína. Nadstřešní část komína lze provést tak, že nad střechou ( nad oplechováním) se zděný komínový plášť vyzdívá z odolnějších a estetických zdicích materiálů nebo tvárnic. Například komín EKO UNIVESSAL může být nad střechou namísto standardních tvárnic UN vyzděn z pohledových tvárnic EKO.

Výška vyústění přetlakového a vysokopřetlakového komína a komína s umělým tahem (s ventilátorem v ústí komína ) může být snížena až na výšku m nad plochou střechy v oblastech s normálními sněhovými podmínkami. V oblastech s výskytem sněhu musí být výška upravena podle místních podmínek. Založení komína nad úrovní podlahy je důležité pro větrací mřížky, které přivádějí vzduch do kanálků zadního odvětrání. U zakončení komína je třeba ukončit tepelnou izolaci alespoň mm pod horní hranou poslední tvárnice. Zásadní je kvalitní odizolování prostupu komína střechou.

Rekonstrukce nadstřešní části starého komínu systémem . Ukončení komínového tělesa. V případě nejjednoduššího provedení se komín natáhne do stavebního lepidla s perlinkou, naštukuje se a natře fasádní barvou dle vlastního výběru.

Pod střechu se staví z obyčejných šedivých tvarovek a těsně pod střechu se tyto tvarovky nahradí prstenci. Za účelem ekonomického ukončení komínu klinkrovou cihlou je třeba použít armovanou železobetonovou krakorcovou desku – Obr. Cihelný komín lze omítnout celý, ale část nad střechou se obvykle jen spáruje. Omítka na komínovém tělese totiž trpí povětrnostními vlivy vždy více, než na fasádě.

Výrobci komínů nabízejí zvláštní sady pro sanaci a rekonstrukci zděných starých komínů. Tento typ nadstřešní části nahrazuje nad střechou klasickou komínovou hlavu nerezovým nástavcem. Poslední keramická vložka procházející krycí deskou všech hlav se uřízne mm nad horní plochou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou přilepí komínový límec (vyrobený z keramiky), který . Komínová hlava, tedy část komínu nad střechou , je vizitkou každého dobře udržovaného domu. Dobře proto zvažme, jakou hlavu pro svůj komín zvolíme.

POPIS PRODUKTU Komínová sestava pro řešení nadstřešní části omítnutím. Při výšce nadstřešní části nad 5m je nutné komín po celé výšce vyztužit pomocí sady výztuže. Maximální výška komínu nad střech. Nad střechou je potřeba zdivo opatřit kvalitní povrchovou úpravou, která bude odolávat povětrnostním vlivům kombinovaným s tepelným a chemickým pnutím. Přední dodavatel komínové techniky u nás, společnost Schiedel, dodává na trh komponenty pro ukončení komínu Final s povrchovou úpravou, která věrně . V současné době existuje několik metod jak zabezpečit komín nad střechou.

Doposud nejčastěji prováděné řešení je obezdívka cihlami na prefabrikovanou krakorcovou desku a ukončení komína rovněž prefabrikovanou krycí deskou.

Tradiční řešení obezdívání komína bylo a stále zůstává velmi pracné a . Poslední řešení, nad kterým začínám uvažovat, je úplné odbourání komínu pod střechu , a ukončit ho v podkroví. Budu rád za jakýkoliv nápa děkuji. Opět dotaz vyžadující prohlídku objektu. Obecně může v nepoužívaném komínu docházet ke kondenzaci vzdušné . Standardní postup montáže se provádí od místa pro připojení kouřovodu až k horním čistícím dvířkům příp. Do jedné tvárnice se standardně zasouvají dvě minerálně-vláknité rohože.

U všech variant ukončení komínů je nutné, aby se dostal . První zmínka o komínech je ze 14. Století, ale budovat se začaly až ve století patnáctém. V malých obydlích se topilo na ohništích – kouř do místnosti, zápach, štípání očí.

Pak se zjistilo, že je lepší spalovat dřevěné – méně kouře – spalovalo se v hliněných nádobách a přidávaly se vonné byliny. Bohatí řekové a římané .