Vápenná omítka venkovní

Vnitřní i vnější omítky musí splňovat nejpřísnější normy a požadavky. Spektrum sahá od klasických a ekologických systémů vnitřních omítek přes vysoce výkonné venkovní omítky , až po speciální produkty. Vápenná omítka z dolomitického vápna pro zdravé bydlení.

HASIT 6Kalkzementputz Tenkovrstvá omítka. Plniva, jako písky, kamenné drtě, moučky, perlitové hmoty a jiné, jsou materiály, které spolu s pojivy a vodou vytvářejí hmotu omítky.

Podle druhu použitého pojiva se omítky dělí na vápenné , vápeno-cementové, vápeno-sádrové, cementové a sádrové. Omítky vašich chalup, domů a milovaných domečků. Jejich nespornou výhodou jsou značná trvanlivost a výborná paropropustnost, ta je velmi důležitá pro zdravé bydlení.

Vápenná malta se používá hlavně na vnitřní omítky stěn a stropů. Plnivem je v ní kopaný nebo říční písek, pojivem hašené vápno nebo namočený vápenný hydrát. Lze do ní přidávat i různé přísady pro zlepšení vlastností omítky.

Výrobci označují venkovní omítky podle toho, na jaký podklad jsou určeny.

Kromě vápenných omítek , vhodných například na cihlové či kamenné zdi starých domů, lze koupit omítky na beton či směsi vhodné na zateplovací systémy. Speciální kategorii pak tvoří omítky sanační, s nimiž se pracuje u staveb . Na ní jsou uloženy dvě vrstvy hrubé hliněné omítky s plevami. Používání hliněných materiálů ve venkovním prostředí v současnosti.

S prudkým vzestupem zájmu o hliněné omítky v interiérech staveb, který je . A to zvláště u venkovních omítek je velký průšvih. Vápenná hrubá omítka : jednovrstvá omítka , která se nahazuje v tloušťce – mm, povrch omítky se zatře dřevěným stíradlem. Použití: na půdách, štítech, komínech. Vápenné omítky jsou dnes vyhledávaným artiklem pro moderní interiéry a to zejména pro jejich výbornou regulaci vlhkosti ve vnitřním prostředí. To je výrazně odlišuje od vápenocementových omítek , které regulaci vzdušné vlhkosti neumožňují.

Více informací naleznete v následující brožuře. Nejužívanější vnitřní omítkou je štuková vápenná omítka , která se skládá ze dvou vrstev. Po jejím zavadnutí se nanáší vrstva druhá, tzv. V dnešní době jsou již běžně dostupné. Provádíme venkovní vápenné omítky , které jsou vhodné pro venkovní fasádu slaměných domů.

Tradiční štuk je z vápna a jemně prosátého písku.

Mají větší odolnost vůči vodě než omítky hliněné. Omítky se můžou provádět přímo na slaměný balík. Pro omítky používáme klasické hašené vápno, anebo alespoň dva týdny namočený vápenný hydrát. Od CHKO máme na to povolenou bílou vápennou omítku. Ceny omítek Beiträge 13.

Každého asi na prvním místě napadne tradiční způsob přípravy omítek a malt z výchozích surovin přímo na stavbě. Venkovní a vnitřní omítky YTONG. Ručně zpracovatelná vápenná štuková omítka vhodná zejména pro sanační systémy. Omítka je určená především na sanační omítkový systém.

Pro vnitřní i venkovní použití. Suchá omítková směs na přípravu svrchní omítky vyznačující se nízkým difúzním odporem, zrno do mm. Jádrová omítka vápenná – Omítání všech klasických stavebních materiálů – vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné omítky.

Vhodná pro ruční zpracování pouze ve vnitřním prostředí. Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem). Společnost SAKRET CZ představuje ucelený sortiment výrobků suchých maltových směsí na trhu stavebních materiálů.