Vápenocementová omítka

Bez ručních jádrových omítek by sortiment žádné firmy nebyl kompletní. Tyto omítkové směsi jsou schopny ve více krocích vyrovnat větší nerovnosti podkladu, zároveň s nimi dovedeme vytvořit jemný povrch s nižší spotřebou finálního štuku. Ruční zpracování pak vyhoví jak profesionálům, tak kutilům. Strojní zpracování, ať už s využitím pytlovaného zboží, nebo mobilních sil, umožňuje provádět větší pracovní celky za jednu pracovní směnu. Díky vysoké produktivitě práce a efektivnosti zpracování je výsledkem úspora času na stavbě.

JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA S VYŠŠÍM PODÍLEM VÁPNA, PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ POUŽITÍ.

Porovnávač Odstraň z porovnání . Vápenná malta se používá hlavně na vnitřní omítky stěn a stropů. Plnivem je v ní kopaný nebo říční písek, pojivem hašené vápno nebo namočený vápenný hydrát. Lze do ní přidávat i různé přísady pro zlepšení vlastností omítky. Maxit ip23F od 1Kč za m 2. Je jednou z nejčastěji používaných omítek v interiéru. Nanáší se ve dvou vrstvách.

POUŽITÍ: Určena na všechny druhy podkladních jádrových omítek a hladkých betonových povrchů ve vnějším prosředí a ve vnitřním prostředí, namáhaného vyšší vlhkostí.

Je zpracovatelná také jako strojní štuková omítka na provedenou podkladní jádrovou omítku. Je vhodná předevší do komerčních prostor s vyší relativní vlhkostí vzduchu jako jsou. Vápenocementová omítka je především určena pro provádění vnitřní i vnější jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky. MAP vápenocementová strojní omítka , 1mm. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN EN 998- kategorie CS II, W 1. Nejužívanější vnitřní omítkou je štuková vápenná omítka , která se skládá ze dvou vrstev.

Po jejím zavadnutí se nanáší vrstva druhá, tzv. Tradiční štuk je z vápna a jemně prosátého písku. V dnešní době jsou již běžně dostupné. Jádrová omítka vápenná – Omítání všech klasických stavebních materiálů – vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné omítky. Vhodná pro ruční zpracování pouze ve vnitřním prostředí.

Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem). Jádrová vápenocementová omítka pro strojní omítání je určena pro všechny typy zdiva. Lze nanášet v jedné i ve více vrstvách, jak ve vnitřním i vnějším prostředí. PROFIMIX – Cementové potěry, Omítkoviny, Lepící hmoty, Zdicí malty, Štukové omítky , Tepelně izolační malty a omítky.

Jednovrstvá čistě vápenná omítka pro interiér i exteriér, i strojově zpracovatelná. Uvedené slevy jsou základní. Tenkovrstvé omítky a stěrky vápenocementové.

V případě objektových nebo firemních zakázek poskytujeme další výrazné slevy. Prosím, kontaktujte nás. Baumit jednovrstvá omítka. Jednovrstvá vápenocementová omítka s bílým cementem, vhodná zejména pro zdivo z pórobetonu.

Určená do exteriéru a interiéru, pro ruční i strojové zpracování. Vápenný hydrát, bílý cement, omítkový písek, přísady.