Věžová střecha

NÁSTROJ STŘECHA (geometrická metoda složená) 2) konstrukční metoda – polygonální střecha. Slowakisch-Deutsch-Übersetzung für vežová strecha im Online-Wörterbuch dict. STŘECHY VYTVOŘENÉ ROVINNÝMI STŘEŠNÍMI PLOCHAMI. Schémata střech podle tvaru.

Mansardová střecha (kombinace rovinných střešních ploch). Preložiť slovo „ vežová strecha “ zo slovenčiny do angličtiny.

STŘECHA – vrchní zakrývací část stavby s krovovou konstrukcí a svrchní krytinou sedlová – dvojstranně zkosená pultová – jednostranně zkosená valbová – zkosená. V případě průniku dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene vzniká střecha křížová nebo polokřížová. Stanová – jehlanová, Stanová – věžová – mnohoúhelníková, Stanová – kuželová . Střecha stanová – kuželovitá – má půdorys kruhový, a rozvineme-li střešní plochu, obdržíme plochu, která má podobu kruhové výseče o poloměru rovnajícímu se výšce, měřené na povrchu střechy (plášť). Střecha věžová – gotická – má obyčejně tvar čtyř, šesti- nebo osmibokého jehlanu, jehož základnou . Typy střech Vzhledem k nejrůznějším půdorysným i výškovým . Podívejte se jak vypadá Věžová střecha – sever – Milánská katedrála.

Virtuální prohlídka vás tam dostane hned. Stanové střechyje možno užít především u samostatně stojících objektů.

Variantou jsou střechy mnohoúhelníkové případně kuželové. Pokud sejedná o střechu strmou, označujeme stanovou střechu jako věžovou. Stanová střechajehlanová a věžová –foto a schéma (zdroj: TONDACH Česká republika, s. r. o.) . Taška patřící k historicky nejstarším a nejvýznamnějším krytinám. Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. Slouží k vykrytí různých, i oblých tvarů (volské oko, kužel, úžlabí).

Mollerova soustava, Otzenova konstrukce, různé typy střech cibulových, báňových, různé typy krovů tvaru jehlanu atd. Příklad řešení krovu kostelních věže je znázorněn na obrázku 15. Pokudjde o statické chování věžových. Pozemní stavitelství III – BH05.

KO rozpon r věžová střecha. Rozdělení podle spádu střešních rovin. Notuten gotická střecha (spád 2:1), V=r francouzská střecha úhlová střecha (spád 1:1) vlašská střecha. V dřívějších dobách se hojně používaly krovy hambalkové a věšadlové, dnes se je domech s malým rozpětím střech (do metrů) nejčastější zjednodušený krov krokvový.

Známá je též soustava vlašská, používaná na nízkých střechách. Na střechách štíhlých, například věžích, se používá soustava věžová. VÝKRESY STŘECH A PLECHOVÝCH KRYTIN.

Po prostudování této kapitoly dokážete: Správně číst výkresy střech.

Správně rozlišovat plechové krytiny a jejich vlastnosti. Vhodné jsou střechy sedlová, křížová (průnik střech sedlových). Nedoporučuje se střecha polovalbová, valbová.

Nevhodným tvarem jsou střechy s nízkým sklonem střešních rovin, nesymetrická řešení. Nevhodné jsou: střecha mansardová, stanová, pilová, věžová , nad hlavní . Střechy zastřešující půdorysný tvar blízký čtverci. Příklad zcela nového moderního buddhistického chrámu pak představuje Wat Thaton ve stejnojmenném městečku v severní části Thajska. A upoutá na něm, jak jinak, nádherná barevná věžová střecha (obr. 10).

Požadavky na střešní konstrukce. Vlivem vlhkosti nesmí docházet k poklesu nosnosti, zvýšení hmotnosti, objemovým změnám, snížení.