Vrby druhy

Vysokohorské druhy jsou glaciálním reliktem arktického původu. Při poslední době ledové již neleželo naše území pod ledovcovým příkrovem, a mj. S nástupem teplejšího klimatu však přežily v silné konkurenci většinou jen ty, které rostly . Botanická zahrada Liberec vrby,rh:botaniliberec.

Vysaďte si okrasné i užitečné vrby – Okrasná zahrada,rh:ireceptar.

Nejkrásnější druhy vrb pro zahradu – Okrasná zahrada,rh:ireceptar. Velikostí i tvarem jsou vrby velice rozmanité – velikost rostlin je podle druhu od několika centimetrů až po více než metrů. Nejmenší je vrba západohimálajská (Salix hylematica) dorůstající výšky jen –cm. Druhy střední až velké rostou spíše v nížinách až ve středních polohách mírného podnebního . Vrby jsou téměř nesmrtelné, obrazí ze sebemenšího pahýlu.

Je to však jenom jedna z mnoha podob vrby. Některé druhy okrasných vrb mají pestrobarevné – panašované listy, horské .

Nejstarší fosilní doklady z území Česka pocházejí z období miocénu, a jsou tedy zhruba o milionů let mladší. V tomto období se na území Mostecké uhelné pánve vyskytovaly vyhynulé druhy vrb (Salix haidingeri ETTINGSH. a Salix varians GOEPP.) a několik druhů . Jsme rádi, že můžeme všem včelařům i ostatním zájemcům zasílat řízky vrb, neboť vrby poskytují včelám od časného jara nejen lehce stravitelný pyl, ale i nektar a tím podporují jarní rozvoj včelstev. S – 1kříženec vrby popelavé a nachové (SALIX pontederana).

Smuteční vrby v parcích nebo drobnější, pomalu rostoucí druhy nacházejí uplatnění na skalkách v okrasných zahradách. Roste velmi rychle, přírůstek dřevní hmoty z hektaru je desetkrát rychlejší než u smrku nebo borovice. Vrba je i strom velmi užitečný.

A protože je skutečným nezmarem, využívá se jako . Z toho důvodu má smysl vysazovat pro včely formu vrby trojmužné, kvetoucí celé léto. Vývojově mladý rod vrby patří k nejbohatším rodům dřevin, na světě, má okolo 5druhů. Zařadili jsme do ní druhy i křížence vrb, které lze považovat podle růstových schopností za minimálně topolům rovnocenné.

Vrby se mezi sebou velmi snadno kříží, což. Navíc je dostatečně prokázáno, že některé vrby jsou pro určité záměry výsadby na základě reálných pěstitelských zkušeností nejen z ČR mnohem vhodnější. Výpis jednotlivých druhů a kříženců vrb v . Jsou domovem v Evropě, Asii, Africe, Americe.

Rod vrba má velký počet druhů a mnoho forem, které vznikly křížením. Určování vrb je nesnadné pro jejich velké. Méně známé nízké druhy vrb. Vrby (Salix) paří mezi různorodé a přizpůsobivé dřeviny. Přestože si je vždy spojujeme s blízkostí vody, najdeme i druhy rostoucí na suchých skalách.

Mohou dorůstat výšek kolem m (Salix alba), ale také jen několik centimetrů (Salix herbacea). Obdivuhodná je i pestrost ve . Máte část pozemku promáčenou pramínky? Nezoufejte, právě tady můžete pohodlně založit přírodní rybníček. Jeho břeh ozdobí smuteční vrba a možná si k vám najde cestu i nějaký ten pohádkový hastrman.

Jinými druhy vrb můžete ozdobit i další místa v zahradě, některé dokonce snesou i sušší místa. Období zimního klidu přeje zajímavým tvarům dřevin. Velmi působivé jsou převislé nebo kroucené vrby. Patří mezi subtilnější druhy keřů, proto se hodí i do předzahrádek a na terasy.

Snadno se pěstují – vyhovují jim vlhčí místa. K původním vrbám patří např. Salix babylonica), vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), vrba Matsudova (Salix matsudana), vrba pětimužná (Salix pentandra) či vrba trojmužná (Salix triandra). Tajemství japonské vrby. Vrbu japonskou není počátkem léta možné v předzahrádkách přehlédnout.

Z větší dálky totiž připomíná rozkvetlý strom. Teprve když přistoupíte blíž, zjistíte, že onu iluzi vytvářejí mladé listy, které přecházejí od barvy zelené přes krémovou až do růžové. Druhy živých staveb zde.

Vrbové sochy z živé vrby. Z ČR jsou známy případy křížení, kdy poměrně početné druhy některé naše ohrožené druhy vytlačují (např. křížení violky žluté sudetské a violky trojbarevné v Krkonoších). Další běžné druhy vrb: .