Vyhřívání okapů a svodů

Obchod a odborné poradenství pro vyhřívání okapů , rýn, svodů , příjezdových cest a chodníků. Ochrana střechy, okapu, svodu proti ledu a sněhu. Hlavní výhody ochrany střechy jsou: – prodloužení životnosti střechy a okapů, zajištění odtoku a nezamrzání okapů a svodů. Zamrzání okapů lze zabránit instalací topných kabelů do žlabů i svodů.

Návrh potřebného výkonu přihlíží k mnoha faktorům. Nejdůležitější je rozměr střechy a okapů , typ střešní krytiny, sklon střechy, umístění objektu z hlediska klimatických podmínek, nadmořské výšky, orientace dle světové strany.

V důsledku nefunkčních svodů a okapů dochází ke škodám na fasádách, zatékání do konstrukce střechy a nezřídka i do bytů. Vyhřívání okapů a svodů pomocí topného kabelu. V případě, že roztátá voda nemůže volně odtékat přes zamrzlí okap, popřípadě okapní svo dojde k přetečení, k navlhnutí fasády a následně k jejímu poškození. Těmto nepříznivým vlivům měnících se teplot lze předejít použitím topného kabelu instalovaného do okapního . Topné koberečky, topné koberce.

Vlhkostní čidlo se umisťuje přímo do okapu – obvykle na nejnižší místo k zaústění svodu , teplotní čidlo je vhodné situovat tak, aby nebylo ovlivňováno slunečním zářením. Obecně se čidla umisťují do míst s nejnepříznivějšími podmínkami – například u objektu, který má vyhřívané okapy na severní i jižní straně, se čidla umístí . Z důvodů ceny se používají převážně odporové topné kabely, je však možné použít i samoregulační kabely. Topný okruh pro vyhřívání okapů a svody s ochranou proti UV záření.

Okruh je z dvoužilového kabelu prům. Vyhřívací sadu do okapů koupíte i za necelé tři tisíce. Instalovat ji můžete sami. Jen je třeba počítat s vyšší platbou za elektřinu.

Ročně to dělá nejméně 7korun. Kabely zabrání ucpávání a ohýbání okapů i svodů ledem, rozpustí . Poskytují ochranu před vznikem nákladných škod. Obzvláště vhodné jsou do střešních žlabů a svodů u střech s . Ochranný systém DEVI určený pro rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech či jiných svodových cestách může být využit na všech typech střešní konstrukce v místech, kde je zapotřebí zamezit zamrznutí nahromaděné vody či vzniku krásných, zato však nebezpečných rampouchů. My sme si nechali na našem domě v Suhdolu instalova vyhřívání okapu a svodu. Ale už novou technologii tzv.

Mají mít menší spotřebu. Spínají se sami pod 3°C – regulaci sme si tam nedávali – je to jen 10m. A oproti odprovým drátům je tam jen jednou. Měli jsme problém s tím že nám pak.

Topný systém na rozpouštění sněhu a ledu udržuje proudění vody v okapech a okapních rourách a tím tato nebezpečí minimalizuje. Hodnota instalovaného výkonu je uvedena v následující tabulce. Topný kabel většinou začíná napájeným koncem na straně žlabu bez svodu. Nejúspornější regulace je pomocí regulátoru s .

Vypadá to jako luxus, ale topné kabely si může pořídit opravdu každý, protože přijdou na pár tisíc korun, tedy jsou určitě levnější než výměna zničených opaků a svodů. Například čtyřmetrové potrubí ochráníme kabely za necelé dva tisíce, vyhřívací sadu do okapů pořídíme i za necelé tři tisíce.