Vzdálenost kontralatí

Kontralatě Kontralatě betonové střešní tašky Při pokládce podkladní folie je v každém případě nutné použití kontralatě k vytvoření větracího otvoru s požadovaným průměrem. Přiměřené množství vzduchu však závisí na tvaru tašky, sklonu střechy a délce krokve. HŘEBÍKY Po stanovení a naměření vzdáleností mezi latěmi jde práce rychle.

Přibíjíme hřebíky o vhodné délce, aniž by došlo k poškození nakašírované fólie. STŘEŠNÍ FÓLIE Montáží kontralatí a laťování vždy předchází natažení střešní fólie, která se klade přímo na krokve nebo .

U dodavatelů jsou samozřejmostí latě ve všech obvyklých rozměrech, ale není problém vytvořit speciální zakázku. Laťe se dodávají na stavbu buď jako přírodní nebo jako impregnované prvky. Nejčastější rozměry jsou 40x60mm nebo 30x50mm.

Rozměr latí je určen dle typu střešní krytiny, vzdáleností krokví nebo jiných . Provádíme tedy pojistnou hydroizolaci, kontralatě a roznášecí latě. Výrobcem doporučený rozměr kontralatí činí x mm. Od hřebene se na krajních kontralatí vyznačí 4cm a brnkačkou se nabrnká na další kontralatě.

Ke značce se přiloží horní hrana poslední latě pod hřebenem a přibije se.

Vzdálenost další latě je dána sklonem střechy a délkou mezi horní hranou druhé laty a horní hranou poslední laty pod hřebenem. Dalším důvodem podtěsňování pod kontralatěmi je perforace kotevními hřebíky od střešních latí, které jsou ve vzdálenosti cca 3- 3mm. Kontralatě jsou kotveny hřebíky do krokví, čímž dochází vždy k perforaci poj. Po ukotvení druhé latě jsme dokončili bednění, připevnili pojistnou hydroizolační fólii a zbytek kontralatí. Přesné rozměření střechy je před laťováním důležitým krokem.

Vzdálenost mezi jednotlivými latěmi musí zajistit dostatečné překrytí tašek, které závisí na sklonu střechy a typu střešní krytiny. Ty jsou přibité na krokvích a jsou tedy kolmo na střešní latě, a proto se tyto nazývají kontralatě. Běžně se průřez 40xmm používá do rozpětí do m ( vzdálenosti dvou krokví). Potom je lepší nechat průřez.

Minimální rozměr větrané mezery je u izolované střechy v případě použití latí a kontralatí cm. Hloubka zapuštění vrutu do krokve je minimálně mm. Dalšími speciálními vruty se připevní kontralatě , taktéž do krokví (skrz tepelnou izolaci), na ně přichází laťování a krytina. Vzdálenost je ovlivněna sklonem střechy, sněhovou oblastí, druhem krytiny a vzdáleností krokví od sebe. L, =m (délka krytiny od okapu k hřebeni). =-5°C (teplota vzduchu exteriéru). = (relativní vlhkost vzduchu exteriéru).

Kontralatě slouží k přichycení střešní fólie( fólie vstupního krytí – FWK) do krokví.

Do latí jsou přímo přichyceny tabule stření plechové krytiny. Vzdálenost mezi latěmi závistí na příčného protlačení imitujícího tašku (obr. 2), výjimkou je vzdálenost mezi první a druhou latí, . Rozpoutaná diskuze o problematice těsností podstřešních fólií vyvolaná neutěšenou situací na trhu a na střechách je výsledkem absence normy pro.

VZDÁLENOST LATÍ OD VRCHOLU HŘEBENE (mm). Odstup latě od hřebene (OLH) je variabilní a řídí se podle příslušného sklonu střechy dle detailního nákresu hřebene (PLH – převýšení latě nad hřebenem, resp. kontralatěmi ). Vždy je nutné počítat se snížením kapacity větracích otvorů při osazení ochranného větracího pásu, a to až o polovinu. Doporučení: platí pravidlo, že čím větší bude vzdálenost mezi okapovou hranou a hřebenem, tím větší by měla být větrací mezera mezi kryti- nou a difuzní folií, která je vytvořena kontralatí.

Pro průřezy střešních latí platí doporučení s ohledem na sklon střechy – viz grafy v Technické příručce BRAMAC. Délkové překrytí se řídí podle . Dále je důležité určit minimální profily latí v závislosti na spádu střechy, vzdálenosti krokví a zatížení. Tabulka je pak pomůckou pro výběr spojovacího materiálu s ohledem na tloušťku latí a kontralatí.

Použití pro střechy bez bednění nebo s bedněním tloušťky do mm. NA PROFILOVANOU STŘEŠNÍ. Bezpečnostní hák nasunout na připevňovací profil.

Jednotlivé žlaby nasouváme ve směru spádu s přesahem cca mm. Konce žlabů uzavřeme koncovkami. Druhý pás folie přichytíme s dostatečným přesahem přes žlab a připevníme kontralatí ve vzdálenosti 3mm od druhé .