Základová deska pěnové sklo

ZÁKLADOVÉ DESKY NA PĚNOVÉM SKLE. Ekologická tepelná izolace základů. Výhodou je také to, že tepelná izolace . Díky tomu je pěnové sklo vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, nehořlavé, odolné vůči vnějším materiálům. Zcela podcenili vynikající hlavní vlastnosti tohoto materiálu.

Tepelné mosty vzniklé tímto způsobem zakládání podceňovali a tvrdili, že pěnové sklo je stejně nevyřeší.

Při použití štěrku z pěnového skla musí jak investor, tak projektant změnit také uvažovaní v rovině nákladů v objemu stavby. Nemůžeme provádět klasické porovnávání ceny v rovině základová deska a hrubá stavba. Využitím postupů s použitím pěnového skla se náklady přesouvají z hrubé stavby do . Takže pro Vaši základovou desku zajistíte teplo, sucho a částečnou hydroizolaci jedním materiálem. Nahrazuje zakládací vrstvu, vyrovnávací vrstvu a tepelnou izolaci, podlahový polystyrén.

Pěnové sklo je revolucí v obvyklé skladbě základových desek a podlah. A nyní to drahé pěnové sklo. A další vrstva kročejové mazaniny, se už nemusí aplikovat.

Tak je drahé, to pěnové sklo GEOCELL? GLAPOR štěrk z pěnového skla. Nevzlínavé Zjednodušuje skladbu podlahy. Umožňuje různé tloušťky vrstvy. Chrání základovou desku stavby.

VLASTNOSTI PĚNOVÉHO SKLA. Sklopěnový granulát je vysoce tepelně-izolační, vyrobený ze 1 ze starého skla. Jde o tepelně-izolační stavební prvek nejčastěji aplikovaný pod základové desky. Spojuje velké množství pozitivních stavebních vlastností, jejichž kombinací se . Po založení plovoucí základové desky na pěnovém skle,před realizací betonové desky, a zatěžkáním zhutněného.

Nakonec jsme našli dvě společnosti, které pěnové sklo u nás dodávají a také jsme dostali dvě cenové nabídky. Z prvotního plánu ušetřit při realizaci základové desky jsme velmi rychle vystřízlivěli. První z nich je účinná schopnost tepelné izolace, u takto izolovaných základových desek nedochází k průchodu chladu do konstrukce stavby a není tak ovlivňována vnitřní teplota objektu (výrazně se sníží náklady na vytápění). Navíc pěnové sklo funguje jako drenáž a díky své speciální struktuře zabraňuje . Základní surovinou pro výrobu pěnového skla jako tepelněizolačního stavebního materiálu je staré odpadové neboli odpadní sklo, které není možné využít jiným způsobem.

Zdrojem odpadového skla je sklo získané ze separovaného sběru odpadu z domácností nebo jiných provozů. Příklad skladby podlahy: podlahová krytina mazanina expandované sklo Geocell utěsnění dle normy základová deska pe-folie pěnové sklo Geocell. Při výstavbě domu lze použít štěrk z pěnového skla jako nosnou tepelnou izolaci pod základovou desku a ekologicky nahradit standardní skladbu, tedy kamenný štěrk a tepelnou izolaci nad betonovou desku.

Dojde k významné úspoře práce a času při přesouvání stavebních hmot- kubík pěnového skla váží okolo 1– 1. Systém plovoucí základové desky , založení stavby na pěnovém skle. Vlastnosti a technické parametry pěnového skla. Granulované pěnové sklo lze v tomto případě využít pro zhotovení tzv. Základová deska – pěnové sklo Refaglass 2. Tato vrstva vytváří jednak drenážní vrstvu, ale i tepelně izolační vrstvu.

Jedná se o železobetonovou desku tl.