Návrh krovu empiricky

Tradiční empirické návrhy konstrukcí ze dřeva. Stavitelství, předmět: DK, verze 1. Luděk Vejvara konstrukcí ze dřeva. Jejich historii a postup při výpočtu nosných prvků jednotlivých vazeb.

Předběžný návrh průřezů nosných.

Výpočet průřezu krokví, hambálku a objemu řeziva hambálkového krovu. Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu. POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II – úloha pátá.

Cíle a předmět páté úlohy budou vč. Pátá úloha bude obsahovat návrh šikmé střechy nad . Stahovat můžeš, jen pokud patříš mezi primáty. Vysoké učení technické v Brně.

Nosné konstrukce krovů Výhody šikmých střech Minulost: Šikmé střechy v minulosti představovaly jediné možné řešení zastřešení (existovaly pouze skládané krytiny) V. Vaznicové soustavy krovu návrh krokví princip spojitého podepření maximální rozpon pro běžné průřezy krokví m ( empirická hodnota). Krovy , soustavy krovů , statické chování krovů , krovové soustavy klasické, novodobé krovy , soustava krokevní, soustava vaznicová, stojatá stolice, ležatá stolice, věšadlo, vzpěradlo, krovy střech pultových,. Vzdálenost od hrany krokví před zapít 1mm. Soubor vnějších a vnitřních vlivů charakterizujeme jako okrajové podmínky návrhu střechy.

Vnější okrajové podmínky návrhu. Vlivy klimatické a) teplota a vlhkost vnějšího vzduchu. Empirické vzorce pro stanovení rozměrů průřezů prutových.

Krovové konstrukce podle systému nosné soustavy. Budu vycházet z empirických vztahů, které se běžně využívají v praxi pro předběžný návrh základních rozměrů nosných prvků. Poněvadž nejrozšířenějším typem střechy je střecha sedlová . Pozednice 140×16 krokve 100×20 kleštiny 80×20 vaznice 200×240.

Já tomu říkám monstr krov , v okolí tyhle síly nikdo nemá. Projektant to tak navrh , já neprotestuji, bo tomu zas tolik nerozumím – nejsem statik. Základem nosné soustavy střešního pláště u šikmých střech byla, až do posledních let, dřevěná konstrukce, skládající se z dílčích dřevěných profilů.

Statika a její vliv na vestavěný půdní prostor. Také z původních konstrukcí, které byly mnohdy stavěny systémem pokus omyl, vyplynuly nejprve empirické profily, později vzorce pro použití dřeva jako nosného materiálu. V případě osazení vaznic bez vzpěr je nutno pro zabezpečení stability krovu provést zavětrování v rovině střešní. Pro vytvoření vizualizace objektu byl použit program ArchiCAD a pro statické výpočty program Scia.

Textová část byla vytvořena v programech WORD a . Rozdělení krovů , návrh a projekt krovu.