Silniční odvodňovací žlab

Přímo určené i pro příčné přejíždění v rychlostních silnicích a dálnicích. Jak již název vypovídá, liniovým odvodněním je míněno sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč, například do kanalizace. Toto sběrné zařízení má tvar linie a může být umístěno napříč nebo podélně daného odvodňovaného území.

Nakupte liniové odvodňovací žlaby za nejpříznivější online ceny. Liniové odvodňovací systémy ACO .

Zákazníky ověřený e-shop Levné Stavebniny doručí liniové odvodňovací žlaby po celé ČR spolehlivě a bezpečně. Ačkoli pohledově tvoří obrubníky a žlaby pouhé doplňky chodníků a dalších komunikací, na jejich výběru závisí kvalita celé realizace. Vyberte si ze široké nabídky zahradních, parkových a silničních obrubníků a odvodňovacích žlabů BEST. O jejich kvalitě svědčí třeba dvacetiletá záruka, kterou na tyto prvky poskytujeme.

LAB – velký se používá pro zpevnění dna melioračních kanálů a příkopů, jimiž protékají trvale nebo dočasně povrchové vody. Slouží pro odvádění povrchových vod do kanalizačních sítí nebo odvodňovacích systémů krajiny. Zabraňuje vymílaní příkopů a podemílání svahů vodou.

LAB – malý I, ŽLAB – malý II se používají k . Firma nabízí – odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby , podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, odlučovače ropných látek . Betonové dílce pro vedení povrchových vod se používají pro vedení srážkových vod především ze zpěvněných ploch, komunikací, železničních těles, svažitých nezpevněných ploch, ke zpevnění vodotečí a podobně. Kontaktní plochy uložení mříží jsou zpevněny ocelovými válcovanými profilem tvaru L. Prefabrikáty jsou určeny pro vytváření odvodňovacích žlabů. Podle způsobu použití jsou tyto prvky dodávány s . KB ŽLÁBEK Přírodní 80x250x210. Obrubníky silniční rohové základní přírodní.

Betonové obrubníky slouží k pevnému a stabilnímu ohraničení dlážděných ploch a zajišťují tak položené dlažební kameny proti vodorovnému posunu, . Připravili jsme pro Vás širokou nabídku prvků pro liniové odvodnění. Třídy zatížení odvodňovacích žlabů. Výběr vhodné třídy zatížení závisí především na jejich umístění v rámci celé aplikace. V případě pochybností by měla být volena vždy nejbližší vyšší třída zatížení.

Výrobek SILNIČNÍ ŽLAB ODVODŇOVACÍ. SILNIČNÍ ŽLAB ODVODŇOVACÍ.

Odvodnění pozemních komunikací. Silniční odvodňovací žlab. ODVODŇOVACÍ ŽLAB slouží k odvodu dešťových vod z větších zpevněných ploch a .