Nekontaktní zateplovací systém

Společnost Knauf Praha, s. Produkty a systémy Knauf: Suchá výstavba Systémová řeš. Vrstva umožňuje odvětrání vlhkosti z míst, kde je největší riziko kondenzace. Přemýšlíte, jak zateplit fasádu, která má dokonalé izolační vlastnosti a dobře vypadá?

V případě bezkontaktní zateplení se vlastně jedná o zavěšenou fasádu na speciálním roštu.

Bezkontaktní fasády totiž narozdíl od běžných fasád nepřiléhají přímo k domu. V meziprostoru je provětrávací mezera, která má za úkol odvádět nechtěnou vlhkost ze stavební konstrukce. Právě z tohoto důvodu je systém bezkontaktního zateplení vhodný i pro dodatečné zateplování budov, . Na poli zateplování objektů, které se provádí převážně zvnějšku budov, jsou v současnosti nejvíce používány kontaktní zateplovací systémy. Dalším zástupcem jsou pak zavěšené fasády s provětrávanou vzduchovou mezerou, takzvané systémy bezkontaktní či nekontaktní.

Porovnejme si jednotlivé systémy . Barevně, tvarově i vzhledově variabilní (široké spektrum obkladů, barev, tvarů…) – Tvarově dokonale přizpůsobivý systém (nerovnosÖ podkladu). Montáž suchou cestou – nezávislost na počasí.

Pro všechny druhy podkladů a typů staveb. Nejjednodušší použin při . Z hlediska způsobu provádění materiálového řešení můžeme obvodový plášť zateplit čtyřmi způsoby: tepelněizolační omítkou, kontaktním zateplovacím systémem , odvětrávaným zateplovacím systémem a pomocí sendvičového zdiva. Každý z těchto systémů má svá specifika, výhody i nevýhody.

Ta má za úkol odvádět nechtěnou vlhkost ze stavební konstrukce. To je důvo proč je systém bezkontaktního zateplení vhodný i pro dodatečné zateplování budov, které mají vyšší vnitřní . Skladba provětrávané fasády se od kontaktního systému zateplení liší vložením provětrávané vzduchové mezery mezi vrstvu tepelné izolace a vrstvu vnějšího obkladu. Ve vzduchové mezeře komínovým efektem dochází k proudění vzduchu , které má vliv na účinnější odvod vlhkosti z obou přiléhajících . V dnešní době se provádí zateplování budov tradičními kontaktními systémy, které jsou díky způsobu jakým jsou prováděny naprosto nevyhovující. Je to bezkontaktní zateplovací systém CLIMASYS BASIC a CLIMASYS NATWERK.

Díky bezkontaktnímu zateplení dosáhnou . Při zateplování budov bezkontaktním systémem zůstává několika centimetrová mezera mezi fasádou a samotným odvětrávaným zateplovacím systémem. Fasádní systém tak vytváří v podstatě ochrannou obálku, ve které volně proudí vzduch a nedochází ke tvorbě plísní, protože fasáda může volně dýchat. Vnitřní tepelně izolační systém weber therm IN.

Nekontaktní zateplovací systém. Provětrané fasády jsou jednou z možností vnějšího zateplení budov. Jsou vhodné pro dodatečné zateplení malých rodinných domků, chat, hal i občanské vybavenosti a při rekonstrukci starších budov.

Pro nekontaktní zateplení je charakteristické upevnění tepelné izolace k dřevěnému nebo . Zateplovací systém je upevněný na vnější plášť domu tak, že mezi izolací a původní fasádou zůstává vzduchová mezera, která umožňuje odvětrání případné vlhkosti, která může pod svrchní plášť proniknout. Volba účinného zateplovacího systému patří ke klíčovým rozhodnutím při stavbě nebo rekonstrukci stavby. Pro snížení energetické náročnosti stavby použijte izolace s výbornými technickými parametry a zateplete fasádu kamennou vlnou ROCKWOOL.

Pro zateplení fasády u rodinných a bytových domů se většinou . Kontaktní zateplovací systém se skládá z vrstvy lepicí hmoty (tmelu), vlastního izolačního materiálu, zakládacích lišt, speciálních kotviček (hmoždinek) s talířem, ztužující vrstvy – sklotextilní mřížky, penetrační vrstvy a dekorační nebo fasádní omítky s finálním nátěrem. Výrobci dnes nabízejí také speciální .