Osa seznam zastupovaných autorů

Rozšiřte řady více jak tisíc nositelů práv, kteří uzavřeli smlouvu přímo s OSA a více jak milionu autorů z celého světa, jejichž autorská majetková práva jsou spravována prostřednictvím recipročních smluv se zahraničními autorskými organizacemi. Staňte se členem mezinárodního společenství autorů hájících svá práva . Jsem zastupovaný autor OSA. Dostal jsem od producenta návrh licenční smlouvy.

Nejsem si jistý, zda jejím podpisem neporuším smlouvu o zastupování s OSA.

Chcete-li konzultovat konkrétní návrhy licenčních smluv, rádi Vám poskytneme bezplatnou konzultaci. Kontaktujte vedoucí oddělení pro záležitosti . Stránka písničkářů a autorských hudebních skupin, kteří veřejně vystupují a nejsou zastupováni zlodějskou organizací OSA. Uznáváme duševní vlastnictví autorů hudby i textu a nemáme sebemenší problém se zastupováním OSA ve věci reprodukované hudby, mediálního vysílání, nelegálního kopírování C produkce . Podle zástupců hoteliérů kolektivní správci zneužívají svého monopolního postavení a . Ta za něj bude potom vybírat autorské odměny, budou-li někde užita jeho díla, a bude mu je rozúčtovávat.

Zastupovaný autor se může stát členem OSA , pokud jeho autorské odměny dosáhnou poslední za . Osoba, která je k zastupování pověřena, jedná při zastupování svým jménem a na účet kolektivního správce, který ji pověřil.

DOST o svolení k užití hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA. IVÉ VEŘEJNÉ HUDEBNÍ PRODUKCE. Jméno interpreta, název souboru:. Spolu s navýšením OSA o polovinu si hospodští připlatí za jeden televizor 1korun měsíčně navíc.

V současném systému, kdy přímo či přeneseně platí za díla defakto všichni i ti, kteří je neposlouchají by zastupovaní autoři měli mít defakto povinnost umožnit užití svých děl všem lidem zdarma, protože . Na tento případ jsou jako ušitá slova hudebníka Mikoláše Chadimy, člena OSA : Když nějaká kapela není zastupovaná OSA , je to neznalost a je chyba, že se její členové o ty věci nestarají. Když hrají svůj repertoár a nejsou zastupováni , mají dvě možnosti. Buď se domluví s pořadatelem, že zaplatí autorský. S předsedkyní představenstva Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním Mgr. Janou Bärovou jsme si povídali o činnosti a problémech OSA , neoprávněném užívání hudebních děl a skutečné praxi vybírání poplatků.

Ne všichni autoři ale chtějí být zastupování kolektivními správci. Výhrady neskrývá třeba jeden z nezávislých hudebníků Zdeněk Souček: „Když umělec hraje, dostane zaplaceno. Proč by měl z koncertů ještě platit nějaké OSA ? Také kapele Ready Kirken více vyhovuje, že má smlouvu s nakladatelem a ne . OSA včetně seznamu našich skladeb najdete zde : . Ohlašovací povinnost na OSA.

Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen vyžádat si svolení k užití hudebních děl na Ochranném svazu autorském (dále OSA ). Ochranný svaz autorský (dále OSA ) je podle autorského zákona č. Kapela poskytuje za tímto účelem pořadateli seznam interpretovaných skladeb na svých internetových stránkách. OSA při hudebních produkcích za níže uvedených podmínek. OSA je podle autorského zákona č. B) Místo konání hudební produkce. C) Údaje o produkci včetně období provozování děl.

Nezávislý správce práv představuje vhodnou alternativu ke kolektivním správcům OSA , INTERGRAM, OAZA, a přináší významný prospěch nejen pro zastupované Nositele autorských práv, ale také pro uživatele autorských práv, a to:. JSTE POŘADATEL AKCÍ NEBO. Pořádáte koncerty nebo parties a nech- cete zbytečně platit poplatky? V případě, že na vaší akci nebude prezentována hudba autorů , kteří nejsou zastupování kolektivními správci, nemusíte tyto pop- latky platit.

Svaz nezávislých autorů je dobrovol- né neziskové. Zda je umělec organizovaný v OSA ? Nebo podle repertoáru a seznamu písní? OSA nezastupuje výkonné umělce, ale autory hudby a textaře. Výkonní umělci si v těchto případech dohodnou honorář.

Nemá nic společného s odměnou pro vystupujícího.