Požární ucpávky promat

Technické detaily protipožárních konstrukcí. Popis konstrukce, Odolnosti. Pro správné zobrazení detailů je nutné mít nainstalován program – Autodesk Design.

Požární odolnost ucpávky je EI 30. Tyto přepážky se uplatňují ve . Cílem školení je získání oprávnění „ Kontrolní technik požárně bezpečnostních zařízení protipožárních systémů Promat “.

Podrobnosti Podrobnější informace a možnost přihlášení najdete na nových stránkách . Pružné tvarované části ze zpěňující těsnicí hmoty, vytvářející v případě požáru tepelně izolační pěnu, zabraňují rozšíření ohně do ostatních požárních úseků. Použití protipožárních ucpávek. Na stavbách dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby instalace rozvodů vody, odpadů nebo elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého.

V těchto případech je nutné, aby hodnoty požární odolnosti a celistvosti dělících . Revize požárních klapek, od Kč bez DPH. Aplikace protipožárních nátěrů Promat. Ucpávka měkká kabelová pro odolnost EI- EI 180 . Působením tepla materiál zpěňuje a tím zamezuje šíření ohně a kouře spárami a dutinami.

INTUMEX, PROMAT a DICO pro utěsnění prostupů kabelů, VZT a potrubí stavební spáry protipožární nátěry či obaly kabelů a kabelových tras hlavní požární přepážky Zajišťujeme realizaci těchto systémů pro všechny typy prostupů médií Navrhujeme protipožární zabezpečení Proškolíme Vaše . Vážení zákazníci, naše společnost pro Vás zajišťuje kompletní protipožární servis PROMAT. Jedná se zejména o rozvody vody, odpadů, vzduchotechniky a ostatních inžerských sítí. Pro tyto případy nabízíme protipožární ucpávky a technologie firem Intumex, Promat , Hilti a Den Braven, které řeší komplexní těsnění všech instalací. Celou rekonstrukci provádíme na klíč.

Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci a zajistíme veškerou příslušnou administrativu. Během rekonstrukce dochází k výpadku elektrického proudu jen během pracovní doby. Instalujeme kvalitní protipožární ucpávky PROMAT.

Chodbové rozvaděče repasujeme nebo měníme . Prostupy a spáry vytvořené během výstavby pro jednotlivé instalace technologií vyžadují použití požárních ucpávek a těsnění. Utěsnění stavebních prostupů zajišťuje původní požární odolnost, celistvost a schopnost tepelné izolace jednotlivých části stavby před jejich narušením. Naše firma je dodavatelem požárních ucpávek Promat. Výrobky této firmy vykazují shodu podle požadavků zákona č. PAVUS Veselí nad Lužnicí. Provádíme požární utěsnění prostupů plastových, ocelových či měděných potrubí.

Klíčová slova prostupy inženýrských sítí, dilatační spáry, těsnění prostupů, protipožární ucpávky , požární bezpečnost staveb. V současné době jsou nejpoužívanějšími systémy produkty firem Intumex, Promat a. Provádíme kompletní realizace a servis požární ochrany objektů, systémy výrobců HILTI, PROMAT , DUNAMENTI.

Cenovou nabídku Vám zpracujeme obratem pro konkrétní případ realizace. V praxi dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého. Hodnota požární odolnosti EI – EI 180.

Utěsnění prostupů plastových a kovových potrubí požárně dělicími konstrukcemi. Ocelové nosné konstrukce. Samostatné podhledy a revizní dvířka. Vzduchotechnická potrubí.

Návrh a realizace požární ochrany bytových i průmyslových budov, prodej revizních dvířek a materiálů Promat. Okresní úřad v Náchodě (rekonstrukce objektu) – dveře, stěny-sklo, okna-sklo,HP, H …. Tato speciální požárně bezpečnostní zařízení Vám zaručí potřebnou bezpečnost Vašeho objektu. Protipožární těsnění a ucpávky.

Zajistíme potřebnou požární odolnost všech typů prostupů stavebními konstrukcemi. Pomocí speciálních materiálů (například DUNAMENTI, HILTI, INTUMEX, PROMAT ) tak zamezíme prostupu .