Připojovací spára okno

Tepelný izolant musí vyplnit spáru v celé její šířce i hloubce. Nesmí vzniknout žádné kaverny, není však ani správné, když při použití PUR pěny po její expanzi dojde k vytečení z připojovací spáry a přebytky se musejí odstranit. Pro montáž okna je potřeba používat montážní pěny, nikoliv výplňové, které obvykle mají větší . Návrh (projekt) a způsob provedení připojovací spáry na stavbě jsou činitelé, které bývají velmi často podceňovány.

Přitom jde o velmi důležitou součást celé otvorové výplně.

Nic není platné, že zákazník zaplatí vysokou částku za konstrukčně velmi kvalitně vyrobené okno , když takovýto drahý výrobek je chybně . Typy utěsnění připojovací spáry. Připojovací spára je prostor mezi samotným oknem a ostěním, tedy místo spojení okna se stavbou. Nová okna a dveře se mnohdy řeší jen jako problém počtu komor okenního profilu a kvalitních skel. Zásadní význam má však správná montáž a zejména ošetření připojovací spáry. Jeden z důležitých prvků pro správnou funkci oken , je jejich montáž.

Při montáži oken bychom neměli zapomenout.

Výměnou nových dokonale těsnících a tepelně kvalitních oken za . Vyřešení této spáry je poměrně pracné, zvláště při výměně oken , vyžaduje pečlivost a využití speciálních těsnících materiálů. I proto je význam správného vyřešení některými „ zaručeně nejlevnějšími a nejrychlejšími“ firmami podceňován. Schéma detailu dřevěného okna v nadpraží nebo ostění.

Spára je kompletně utěsněna komprimovaným materiálem s více druhy impregnací, splňující kompletní požadavky na připojovací. Jak správně řešit připojovací spáru ? Běžný postup montáže okenářské firmy bývá žalostný. Nové okno je připevněno několika turbošrouby k okolnímu zdivu. Poté je spára mezi rámem okna a ostěním vyplněna PU pěnou, zejména u rekonstrukcí tato vrstva dosahuje velkých mocností.

Nové Město nad Metují je 1 českou výrobní a montážní firmou na plastová okna , dveře, dřevěná eurookna, dveře, hliníková okna , dveře, fasády, zimní zahrady a výkladce, garážová vrata a roletové systémy. Pro eliminaci tepelných mostů, snížení hladiny hluku a zabránění průniku vlhkosti doporučujeme nad rámec standardní montáže (mechanické ukotvení a zapěnění polyuretanovou pěnou) zdokonalit utěsnění připojovací spáry. Montáž plastových oken či plastových dveří je služba, kterou lidé z různých důvodů podceňují.

Těsnění ve třech úrovních. Kvalita montáže přitom podstatně ovlivňuje konečné užitné vlastnosti vašich oken a dveří a to jak z hlediska izolace, tak hluku. Připravili jsme pro vás souhrn informací, které vám pomohou zajistit kvalitní instalaci .

Výjimku tvoří akrylové tmely, ty však v drtivé většině případů nemají schopnost trvale se přizpůsobovat změnám velikosti připojovací spáry. Použití tmelových uzávěrů je . Nejlevnější materiály a řešení zpravidla neobstojí. Spojení okna s domem, neboli utěsnění připojovací spáry oken nebo balkónových dveří musí zajistit izolaci tepla , vodotěsnost, neprůvzdušnost, parotěsnost a zvukovou izolaci, při běžném namáhání stavby. Jinými slovy, optimální funkčnost a tepelnou izolaci po dobu 365 . Jestliže je výrobek z tepelně-technického hlediska zabudován v geometricky správné poloze a plní požadavky na vlastní tepelnou izolaci, bývá příčinou těchto . Součástí nabídky by také mělo být provedení vnějších a případně vnitřních parapetů, způsob provedení připojovací spáry a začištění ostění po zabudování oken.

Výrobci na svých webových stránkách často uvádějí prověřené prodejce, kteří zabezpečují i montáž. Je to dobré vodítko, žádný výrobce nebude . Dříve patřilo mezi občasné požadavky zákazníků, ale současné normy a předpisy obsahují navíc při montáži oken ošetření připojovací spáry. Jedná se o použití PAROTĚSNÝCH a PAROPROPUSTNÝCH PÁSEK.

Parotěsné pásky se lepí na vnější rám a vnitřní ostění, tím zabraňují pronikání vlhkosti, která vyhledává . Začněme samotným návrhem připojovací spáry. Zde je zajímavé rozšíření kapitoly o vlastní odstavec s definicí difúze spáry. Mimo jiné se zde uvádí, že „vnitřní uzávěr připojovací spáry.

Na kvalitním provedení připojovací spáry závisí nejen izolace tepelná a zvuková, ale i funkce a celková trvanlivost Eurookna. Každá připojovací spára by měla být složena z těchto součástí.