Prané říční kamenivo

Potřebujete vhodný posyp či drenáž? Pořiďte si u nás posypový materiál, který se výborně hodí právě pro tyto účely. Tento druh kameniva je u nás k dispozici pro velkoodběratele i pro soukromé zákazníky.

Pod pojmem kamenivo si obecně můžeme představit zrnitý materiál přírodního původu, který získáváme praním a tříděním říčních štěrkopísků. Tento materiál je určen pro stavební účely. Kvalita kameniva jako např.

Prohlášení o vlastnostech kameniva. Kamenivo pro stavební účely. Všechny vystupující prvky a konstrukce jsou zpravidla opatřeny oplechováním, aby byla hydroizolace co nejvíce chráněna před mechanickým poškozením.

Sypké stavební materiály – provozovna Krnov. Kačírky, Cena bez DPH, Cena s DPH. Písek tříděný – maltový, omítkový, netříděný – zásypový (Pískovna Závada). Olomouc – lokalita Grygov, Pískovna Mohelnice).

Těžba a prodej písku a štěrku včetně úpravy a zušlechťování. Nákladní autodoprava, zemní práce.

Dekorativní říční štěrky: pro naše zákazníky zajistíme i dekorativní barevné říční štěrky. Nabídka štěrků je individuální, dle výběru a přání klienta v různých frakcích. V rámci exkluzivních smluv s pískovnami a lomy v celé České republice Vám uvedené materiály nabízíme za velmi výhodné ceny včetně dopravy na území celé . Mar Písek, kamenivo – základní stavební materiál, se kterým při stavbě či rekonstrukci domu přicházíme do styku téměř každý den. Rozdrcený materiál je z místa těžby převážen pásovými dopravníky na síta k třídění. Zde je materiál podle velikosti zrn tříděn do jednotlivých skupin tzv.

Obchodní společnost Štěrkopísek Bratčice, s. Oblázky říční labské (kačírek) 4-8mm, 25kg 73. Granit šedý 8-16mm, 25kg 245. SYPNÁ HMOTNOST SETŘESENÉHO KAMENIVA. V našem středisku v Hustopečích prodáváme kompletní sortiment sypkých stavebních materiálů.

TĚŽENÉ KAMENIVO (TK) Přírodní kamenivo nejčastěji říčního původu. Jedná se o usazené horniny typu písků, štěrků a štěrkopísků. Tento říční písek získáváme těžbou v pískovnách z nánosů, nebo je bagrován z říčního dna a je tvořen jednotlivými zrny o různé velikosti, které mají ohlazené hrany a nízký tvarový index. Kačírek lze využít pro různé podsypy, srovnání .