Spád okapového žlabu

Montáž žlabových háků se provede tak, že se jednotlivé háky roztřídí podle spádů a montáž se začne prvním spádem. Na nejnižší místo, kde bude umístěn žlabový kotlík, se přibije na patu krokve nejhlubší hák. Na druhou stranu okapu , kde bude nejvyšší bod žlabu , se přibije nejméně hluboký hák.

Samotná montáž začíná upevněním žlabových háků. Pro zjednodušení a správné vyspádování žlabu doporučujeme na hácích označit tužkou místo ohybu. Jak tedy postupovat při montáži?

Nezapomeňte si háky očíslovat. Skoro na každé stavbě zastřešené šikmou střechou je součástí střechy i její odvodnění pomocí střešních žlabů s odpadní troubou. Dalším důležitým parametrem odvodňovacího systému je spád žlabů. Označíme místo na žlabový hák v nejvyšším bodě žlabu. EZÁNÍ Připravíme si drážku na uchycení žlabových háků.

Po vyřezání dřevo vysekáme. Pro ukázku montáže, jsme zvolili okapový systém s označením RainLine od společnosti LINDAB. Výrobce na svých webových stránkách uvádí, že montáž okapu je jednoduchá a zvládnutelná i svépomocí.

Doslova se tam píše Systém se vyznačuje především snadnou montáží. Tuto vlastnost ocení jak . Mezi těmito háky napneme provázek a podle něj instalujeme ostatní háky. Poté do háků umístíme jednotlivé žlaby. Předem je vhodné nanést na styčné plochy okapu mazivo na bázi mýdla, čímž je usnadněna dilatace . Toto číslo DEKTIME je zaměřeno na řešení okraje střech, okapu a podokapních žlabů a jejich ochranu před sněhem a. Vyměnit okapy u domu už dávno neznamená shánět řemeslníka, dohadovat se s ním o ceně, dva měsíce čekat na termín a pak kontrolovat, zda svou práci odvedl dobře a kvalitně. Pokud chcete mít jistotu, že vás nikdo neošidí, instalujte si žlaby a okapové svody sami.

Opravy okapů patří k těm nejnemilejším operacím. Pokud je délka podokapního žlabu větší než metrů, montují se žlaby se spádem od středu ke krajům (ke svodům). Rozměry vhodných žlabů a svodů se určují z tabulky výrobce, přičemž je třeba znát velikost plochy, na kterou dopadají dešťové kapky. Tento údaj se zjistí vynásobením délky střechy její šířkou.

Odtokové trubky se montují maximálně po každých . Z hlediska spádu střešních ploch je možno odvodnění střechy řešit rovněž dvěma způsoby, a to: 1. Výhodou je tedy stejný spád všech spádových vrstev v rámci jedné střechy bez zbytečného zvyšování jejich výšek. Připravíme si drážku na uchycení žlabových háků. Stanovíme směr spádu okapu.

Spádování okapů : Ať už vám kdokoliv namlouvá cokoliv, bezespádový okap je nesmysl.

Pracujeme opatrně, protože smrkové dřevo je měkké a lehce bychom je mohli rozštěpit po délce, . Jak v normě, tak v návodech výrobců najdete údaje o minimálním spádování daného výrobku. Na 10m jde o mm, nejsou to tedy strašná čísla. Pro navrhování a dimenzování odvodňovacích prvků se stanoví tzv. Ten je závislý na intenzitě deště, součiniteli odtoku a velikosti odvodňované plochy. Velikost doporučených odvodňovacích žlabů již byla pro naše podmínky (dle vydatnosti dešťů) stanovena.

Samotnou montáž začněte upevněním žlabových háků. Namontujte první a poslední hák a natáhněte mezi nimi provázek. Při realizaci okapů je důležité pamatovat na spádování žlabu.

Spád zajišťujeme správným osazením žlabových háků. Přitom dbáme na to, aby se ve žlabu netvořily průhyby, ve kterých by se zdržovala voda. Nejrozšířenější variantou žlabu je .