Vrba křehká

Tvoří velmi křehké lámavé větévky, které nejsou převislé. Tmavě zelené lesklé listy jsou na rubové straně matné. Květy jsou uspořádané v jehnědách, samičí nesou stopkatý pestík, samčí dvě tyčinky, kvete v dubnu až . Vrba křehká se dožívá přibližně let a plodit začíná ve věku asi až let.

Popis: Strom nebo vzácněji vysoký keř, dorůstající se až patnáctimetrové výšky.

Koruna je obvykle poměrně rozkladitá, vyrůstající z krátkého kmene. Borka je podélně rozbrázděná, tmavě šedavá. Vyskytuje se v pobřežních křovinách a můžeme ji nalézt v nivách řek, v pobřežních olšinách či mokřadech.

V Horní Lužici je rozšířená, často byla i. Salix euxina – vrba křehká. Zahradnictví FLOS je specialista na zahrady. Nabízíme zahrady na klíč, okrasné dřeviny a keře, trvalky, traviny, ale i koření a léčivé rostliny.

Areál: mediteránní – temperátní s oceánickou tendencí. Silné křivolaké větve tvoří řídkou korunu olistěnou jen po obvodu. Prýty se v místech větvení . Opadavý vysoký strom s hladkými žlutými nebo hnědými větvemi, vysoký až m. Ve střední Evropě se vyskytuje . Roste na vlhkých místech podél vodních toků a rybníků. Z léčebného hlediska byla dlouho doporučována pouze vrba bílá, podle posledních vědeckých výzkumů ovšem vrba křehká , vrba nachová a vrba lýkovcová obsahují více léčivého . Díky své výjimečnosti patří tento strom mezi chráněné památné stromy České republiky. Oficiální prezentace Správy Národního parku Podyjí.

Konečně mají včely pro své potřeby i kvalitní pyl hmyzosnubných rostlin. Kvetou vrby , sasanky, dymnivky. Technologie, Typ sadby, Velikost, Krček, Cena I. Počet kusů v balíku, Středisko, Poznámka, K dispozici. Natura Opava, občanské sdružení, enviromentální výchova.

Silné letorosty jsou ale pevné, a mohou se využít v košíkářství, ovšem pouze na hrubé košařské výrobky.

Kvete od-do, Duben – Duben. Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků. Nabízíme komplexní služby v oblasti zakládání a údržby zeleně, arboristické služby (péče o dřeviny, řezy a kácení stromů pomocí stromolezeckých technik) a provozujeme zahradnictví. Habitus: Keř až statný strom, většinou více kmenů.

Pupeny a listy: Listy jsou krátce řapíkaté, vyrůsta- jící ze žlutohnědých větviček. Jsou kopinaté, asi 4x delší než široké, na rubu šedozelené. Květy a plody: dvoudomé květy vytvářejí žluté je- hnědy, samčí mají dvě tyčinky. Mapovanie výskytu na Slovensku.

Robinia pseudoaccacia, motýlokvěté. Listy střídavé, řapíkaté, kopinatá, na okraji pilovité, na svrchní straně tmavě zelené a lesklé, na spodní straně světle zelené až šedozelené, na obou stranách . Dorůstá v nevysoký keř se žlutozelenou nebo až hnědočervenou kůrou. Trpí většinou pouze listovými chorobami.

Je to velmi dobrá košíkářská vrba.