Výpočet laťování střechy

Je důležité správně určit vzdálenosti latí podle typu střešní tašky a sklonu střechy , aby střecha odolávala dešti, větru a sněhu. Správné uložení latí je důležité i pro estetický vzhled střechy. Při pochybení v laťování se z hezké střešní konstrukce stane nehezká a nesymetrická konstrukce.

Kalkulační program od KM Beta a. Používejte běžné střešní latě (35) x mm.

Pro větší vzdálenosti krokví je nutné únosnost latí ověřit statickým výpočtem. Výpočet materiálu na střechu a taškových krytin. V první řadě je potřeba určit rozměry střechy. Ne vždy se totiž reálná střecha shoduje s. Pro určení potřebné vzdálenosti latí ke krytině je nutné brát zřetel na to, že při výpočtu krycích délek k délce krokve jsme připočítali nárůst délky vyplývající z tloušťky kontralatě.

V následující tabulce jsme uvedli hodnotu nárůstu délky u . Program je určen pro výpočet střešní materiály: množství plechu (Onduline, Nulin , břidlice nebo kovu), podložka materiál (asfalt, zastřešení), počet desek laťování a krokve. Můžete si také vypočítat některé užitečné rozměry střechy.

Program pracuje ve dvou režimech: jednoduchý sedlovou střechou a střechou s dvěma . Vezměte prosím na vědomí, že program počítá fólie na základě plochy střechy. Napříkla řady, vynásobte listů v . Objednávku střechy je možno realizovat jednoduše pouhým potvrzením zpracované nabídky. Máte to hezký,to se musí nechat,ale zapoměli jste,že první lať u žlabu.

Obdobným způsobem je závislý i výpočet velikosti otvorů pro vstup a výstup vzduchu, kde se pro výpočet otvoru používá příslušný koeficient, kterým se dělí větraná plocha střechy. Její hlavní funkcí je ale ochrana stavby proti povětrnostním vlivům a srážkám. Proto je velmi důležité, aby byl celý střešní plášť proveden správně ve všech detailech. Shrňme si několik závažných chyb, kterých se . Folie, laťování a nadkrokevka.

Nadkrokevní izolace nám dělala. Na vyházení tašek na střechu jsem chtěl půjčit výtah, ale nakonec nás kamarád Zdenda vyhecoval a spolu jsme je ještě s manželkou vyházeli jedna dvě. Udělali jsme takový živý vláček. Jednoduchá a přehledná aplikace umožňuje podle zadaných parametrů, jako je sklon a délka kontra-latě, ihned vypočítat rozmístění latí a pamatuje také na minimální možnou spotřebu krytiny. Laťování musí být přizpůsobeno krycí délce a šířce betonových tašek, střešnímu sklonu a délce krokví.

U profilované krytiny KMB Beta a KMB.

Jednoduchý program KM Beta je určený pro orientační výpočet střechy , který lze díky němu provést během několika minut. Weiter zu Laťování a úžlabí – Bramac – laťování střechy návod. Tabák umí a ví a specifika výrobce nastudoval z manuálu, který jsme si stáhli z internetu. Střecha je nejdůležitější část domu a sami jsme si na ní netroufali. Rozměření laťování – Založení šablony u okapu zesíleným lemováním.

Dimenzování sněhových zábran. Postup montáže střešního okna,.